PROJEKT IMAUNIMANSE
IMAUNIMANSE
Stworzyłem tę nazwę z trzech angielskich słów: imagination (wyobraźnia), universe (wszechświat), man (mężczyzna/człowiek).
Te trzy słowa wpasowałem jedno w drugie:  I M A _ _ _ _ _ _ _ _    +    U N I _ _ _ S E    +    MAN
Nazwa ta mówi: "Człowiek, który stworzył wszechświat swoją wyobraźnią".

LOGO
Słońce i Księżyc połączone w Zaćmieniu, które w tym samym czasie wznosi się i chowa za Horyzontem.
To symbol trzech silnych emocji towarzyszących mi przez całe życie.
Nadzeja, melancholia i strach.

PRZEKAZ
Bądź prawdziwy i otwarty.
Nie obawiaj się czuć.
Unikaj przesądów, urojeń i fanatyzmu.
Zawsze poszukuj prawdy.

SZTUKA
Długie rozmyślania nad naturą Sztuki ugruntowały mnie w przekonaniu, że Sztuka to uczucie.
Uczucie towarzyszące procesowi tworzenia, lub uczucie towarzyszące odbiorowi efektów procesu tworzenia.
STRONA GŁÓWNA
CHRISTOPHER NUIN
OMNIWERSUM