ENCYKLOPEDIA OMNIWERSUM
OMNIWERSUM
Nieskończona przestrzeń wielu Multiwersów posiadających własne linie czasu, częściowo wypełniona miriadami Barw nieustannie wirującymi w poszukiwaniu kosmicznego orgazmu.

BIAŁE CIENIE
Kosmiczne istoty podróżujące przez Omniwersum; napotykając na swej drodze nowe miejsca, obserwują je, doświadczają ich i zapoznają się z nimi, by następnie ruszyć w dalszą drogę.
Spotkawszy na swojej drodze Barwy, Białe Cienie postanowiły poznać każdą z nich oraz pomóc im w osiągnięciu boskiej doskonałości i wiecznego, żywego piękna. Dzięki temu otrzymały one przydomek Białych Pasterzy.

BARWA
Wszechświat rozwijający się z zalążka konkretnej idei, materialnie nielimitowany wewnątrz, objawiający się w Omniwersum pod postacią kolorowego obłoku.
Wszystkie Barwy wykazują się całkowitym brakiem zmysłów, które umożliwiałyby im doświadczanie innych Barw, przez co nawet w przypadku 'kolizji' dwóch lub wielu Barw, nie mieszają się one ze sobą i nie mają na siebie choćby najmniejszego wpływu.
Barwy posiadają zewnętrzną wolę, którą reprezentuje ich poszukiwanie kosmicznego orgazmu. Barwa może również mieć wewnętrzną świadomość (osobowość rodzaju nijakiego) lub/i samoświadomość (osobowość rodzaju męskiego lub żeńskiego).
Proces kształtowania zawartości Barwy odzwierciedla jej poszukiwanie sposobu na osiągnięcie boskiej doskonałości i wiecznego, żywego piękna.
Całkowite unicestwienie zawartości Barwy jest możliwe, lecz nie jest jednoznaczne z unicestwieniem Barwy. Zewnętrzna wola Barwy popycha jej pierwotną ideę do nieustannego tworzenia nowej zawartości dopóty, dopóki nowa wersja zawartego w Barwie wszechświata nie zagwarantuje jej boskiej doskonałości.
Jedynym sposobem na unicestwienie Barwy jest proces rozdarcia Barwy, którego może dokonać wyłącznie jej zawartość, co prowadzi do stopniowego umierania Barwy.
Umierająca Barwa może zostać ocalona dzięki procesowi scalenia Barwy, który musi zostać zapoczątkowany przez zawartość tejże Barwy, dokończony zaś przez kosmiczne istoty (np. Białe Cienie), które przewyższają Barwy swoimi zdolnościami.
Zawartość Barw objawia się pod wieloma postaciami, które można skategoryzować w kilku grupach:
- Niebiański układ sferyczny.
- Warstwowe rzeczywistości.
- Projekcje posiadające samoświadomość.
- Projekcje pozbawione samoświadomości.

CIAŁO NIEBIAŃSKIE
Kosmiczna istota, której fizyczna postać domyślnie objawia się w formie ciała niebieskiego – planety lub gwiazdy dopóty, dopóki świadomość Ciała Niebiańskiego pozostaje uśpiona.
Wybudzony Astralny może rozpocząć proces gruntownej zmiany swej fizycznej powłoki, np. z gwiazdy w planetę, z planety w gwiazdę, z planety skalistej w gazową, itp. Ta zmiana może być również bardziej drastyczna, gdy Astral decyduje się na ewolucję swego ciała z ciała niebieskiego w żywą istotę – Kosmicznego Giganta.
Ciała Niebiańskie są śmiertelne, a ich położenie i ruch w przestrzeni kosmicznej są albo bezwiedne, albo podyktowane ich własną wolą.
Zawartość Barwy złożona głównie z Ciał Niebiańskich jest określana mianem 'niebiańskiego układu sferycznego'.

ASTRALNY
Świadomość Ciała Niebiańskiego, zatopiona we śnie albo wybudzona, lub jej fizyczna reprezentacja oddzielona od swego pierwotnego fizycznego ciała.
Wybudzony Astralny potrafi żywić uczucia do innych Astralnych (wybudzonych lub uśpionych) i nawiązywać z nimi interakcje.
Astralni noszą te same imiona co Ciała Niebiańskie, do których przynależą. Wyjątek stanowią wybudzeni Astralni, którzy mogą nosić imię stanowiące rozwinięcie imienia Ciała Niebiańskiego oraz Astralni którzy zostali oddzieleni przemocą od ich fizycznej formy; tacy Astralni mogą nosić inne imiona i nie zdawać sobie sprawy z tego, kim/czym są.
Astralni posiadają osobowość rodzaju męskiego lub żeńskiego.
MULTIWERSUM: BARWY
STRONA GŁÓWNA
CHRISTOPHER NUIN
IMAUNIMANSE